Vann

Hvor mye vann, og hvor ofte en skal vanne er kanskje de to mest vanlige spørsmålene vi får om dyrking av kaktus og sukkulenter. Det er egentlig et litt vanskelig spørsmål fordi det avhenger av så mange faktorer. Hvor planten er plassert og hvor mye lys og varme den får er sentrale faktorer. Det er også et spørsmål om hvilken jordblanding en bruker, om det er midt i vekstsesongen eller i starten eller slutten av vekstsesongen, hva slags art det er snakk om og kanskje hvor stor den er, hva slags potte den står i og hvor mye jordvolum det er i potten. 

Av og til er det litt som å stikke fingeren i lufta og bare gjette. Noen ganger vil en skjønne at en har vannet alt for sjeldent, og noen ganger vil en dessverre innse at en har vannet alt for mye. Men det er ikke nødvendigvis lett å vite hva som er riktig mengde eller frekvens. 

Som en generell tommelfingerregel kan en si at jorden i potten bør tørke ut mellom hver vanning. De fleste kaktus og sukkulenter trives best med en god vanning etterfulgt av tørke, etterfulgt av en god vanning osv. Jevnt fuktig jord vil de fleste kaktus og sukkulenter mistrives med. Selv vanner jeg stort sett mine planter ca. én gang i uken gjennom vekstsesongen. Dette kan endres til hver femte dag eller hver tiende dag litt avhengig av været og temperaturene. I starten og slutten av vekstsesongen vanner jeg sjeldnere slik at plantene skal venne seg til hvileperiode/vekstperiode.

Én gang i uken passer stort sett fint for plantene siden de står i drivhus og er pottet i en mineralsk jordblanding som ikke holder så lenge på fukten. Dersom du derimot har en plante stående i en vinduskarm i en torvrik jord, vil vann én gang i uken fort kunne bli for mye.

Riktig mengde vann og hvor ofte en skal vanne er som regel noe en må lære av erfaring. Her kan det være lurt å se på fargeendring i jorden, kjenne på vekten av potten når den er tørr og når den er våt, og se på planten. Ofte er det slik at planten selv sier fra når den er riktig tørst ved å krympe litt og få rynker. I vekstsesongen er det ideelt sett lurt å vanne før planten begynner å krympe, men for en del bladsukkulenter kan de sukkulente bladene begynne å rynke litt eller bli litt slappe så fort planten er tørst, og dette er da et sikkert tegn på at det er tide for å vanne.

Det er viktig at jorden har god drenering slik at vannet kan renne forholdsvis fort gjennom. Jord skal vi ellers komme tilbake til i en annen artikkel. Det er også viktig at potten har dreneringshull slik at vannet kan renne ut. Det er stort sett ingen god idé å dyrke kaktus og sukkulenter i potter uten drenering. Om potten står i skål eller brett er det også viktig å tømme av ev. ekstra vann en stund etter vanning, slik at ikke potten står i vann i lang tid.

Det spiller stort sett ingen rolle om vanner ovenfra eller nedenfra. Hvis jorden spruter ved vanning ovenfra kan en kanskje heller vanne nedenfra, eller hvis planten står i en liten skål kan det kanskje være lurt å heller vanne ovenfra for å sikre at planten får nok vann. Men dette er små vurderinger som en må ta etter behov eller ønske.