Internasjonal handel

I forhold til kaktus og sukkulenter er det CITES-liste 1 og 2 som er de viktigste. Her er så godt som alle kaktus (og mange sukkulenter) ført på liste 2, mens ytterligere en del står på liste 1. Liste 1 er den strengeste, og her er handel med disse artene over landegrenser spesielt strengt.

Når det gjelder planter på liste 2 trengs et plantesunnhetssertifikat (phytosanitary certificate) for handel over landegrensene, samt ofte både import -og eksporttillatelse. For planter på liste 1 trengs i tillegg et CITES-sertifikat som skal dokumentere at planten(e) ikke er innsamlet i naturen. Utover dette krever også EU at det skal følge med et plantepass ved import/eksport til og fra EU.

For frø er det ikke nødvendig med CITES-sertifikat for arter på liste 1, men det er nødvendig med plantesunnhetssertifikat (samt ev. andre import -og eksporttillatelser som kan variere fra land til land).

Innenfor landegrensene er det ikke nødvendig med sertifikat.