Død og fordervelse

"Av jord er du kommet og til jord skal du bli." 

Det kan være veldig frustrerende når en plante en er glad i og som en kanskje har hatt i mange år plutselig går hen og dør. En står ofte igjen med mange spørsmål og kanskje uten noen svar. Men selv om de fleste kaktus og sukkulenter tåler ganske røff og slett behandling, kan de også være ømfintlige. 

Som regel er det nok dessverre ens egen feil når en kaktus eller sukkulent dør. Da har vi som regel gitt for mye eller for lite vann, varme eller lys (eller en kombinasjon av disse). Dersom planten er råtten og bløt er det som regel for mye vann. Dersom planten er uttørket og nærmest bare et skjelett er det som regel for lite vann. Men planten kan også ha råtnet fordi det ble for kaldt, eller koke i hjel fordi den stod i en vinduskarm i 45 grader C uten luftsirkulasjon, eller ha blitt så svidd av solen at den ikke klarer seg. Noen ganger er det fort å forstå hvorfor den døde, men det er gjerne komplisert.

Ofte er det slik at en kaktus eller sukkulent som dør kanskje allerede var svekket. Kanskje var røttene skadet og nærmest borte etter måneder med vantrivsel eller sykdom. Da vil planten mye fortere kunne dø av ting den ellers ville ha tålt. Kanskje har planten vært utsatt for angrep av skadedyr og blitt veldig svekket. Det kan også skje at planten kan bli utsatt for soppinfeksjon gjennom sår, eller gjennom virusinfeksjoner. Det siste er et punkt det er veldig lite kunnskap om, og det er uvisst hvor hyppig en kaktus eller sukkulent utsettes for virusangrep og hvordan dette påvirker plantene. Men et sår som blir infisert av sopp kan være farlig.

Dersom en plante ikke vokser og kanskje viser tegn til mistrivsel, som krymping eller misfarging, er det første en bør gjøre å sjekke røttene. Slik mistrivsel er veldig ofte et problem med røtter som har helt eller delvis råtnet. Dette kan løses ved å fjerne syke eller råtne røtter, deretter la planten hvile noen dager før den pottes på nytt. Dersom alle røttene er borte, eller dersom en må skjære vekk en del vev må den etterpå tørke lenger og deretter kanskje settes i ren grus, perlitt, pimpstein e.l. og prøve å få nye røtter til å gro.

Rotråte skyldes nok som oftest for mye vann eller for hyppig vanning. Men det kan også skyldes skadedyr, slik som rotlus eller hærmygg. Skadedyr kommer vi nærmere innpå i en annen artikkel. 

Men alle som dyrker planter opplever at plantene dør fra tid til annen. Da er det viktig å ikke miste motet, men heller forsøke å lære av feilene og prøve på nytt.