Jordblanding

Jordblanding

Når det gjelder hvilken jordblanding som er best er det ingen fasit. Noen sverger til én type jord, noen til en annen. Om jorden inneholder mye eller lite organisk materiale, eller om den inneholder så så mye pimpstein eller perlitt eller grus, er ikke det viktigste. Det er fullt mulig å ha stor suksess med å dyrke kaktus og sukkulenter i en torvbasert jord, og det er fullt mulig å ha stor suksess med å dyrke de samme plantene i en jord fri for organisk materiale. Men det er viktig å forstå hva jordblandingen gjør for planten, og om de ingrediensene en bruker faktisk gjør nytte.

Litt grunnleggende om jord

På norsk omfatter begrepet "jord" både organisk og uorganisk materiale. Slik sett kan en bruke begrepet "jord" både om jordblandinger med og uten organisk materiale. 

Jordens funksjon er først og fremst å bidra med næring til røttene. Et effektivt næringsopptak er gjerne avhengig av at det er aktivt Mykorrhiza i jorden - altså sopp. De svært fine trådene som soppen lager, kan ta opp langt mer næring enn det planterøttene kan selv. Det oppstår da en symbiotisk effekt der planten gir soppen karbohydrater, mens den får vann og mineraler tilbake fra soppen. Mykorrhiza bidrar også til å beskytte røttene mot uønsket sopp og bakterier. Dette samspillet skjer hos over 90% av alle plantearter på jorda.

Men soppen kan ikke skape næring ut av intet, og derfor er det ofte nødvendig å tilsette gjødsel dersom jorden ikke inneholder alle de næringsstoffene planten trenger. Den vanlige "Så -og kaktusjord" som er å få i handelen i alle hagesentre, er stort sett en blanding av torv og litt grov sand. Det er svært lite næring i sanden (som gjerne er kvarts eller kvartsitt), og det er heller ikke mye næring i torven. Derfor tilsettes som regel gjødsel i disse jordposene. En er også avhengig av å gjødsle regelmessig for at planten skal få nok næring.

På bildene under ses sand til venstre og grus til høyre.

Som et annet ytterpunkt, er det mulig å lage en jordblanding basert utelukkende på knust stein av forskjellige slag. Dersom en lager jord av knust stein som f.eks. en blanding av granitt, amfibolitt, sandstein, glimmerskifer osv., vil en kunne lage en jordblanding som inneholder alle de mineralene en kaktus trenger, og det vil da ikke være nødvendig å gjødsle noen gang. Dette fungerer fordi Mykorrhiza i jorden bryter ned steinen og trekker ut mineraler som den utveksler med røttene.

Det er egentlig ganske fascinerende at en kan dyrke den samme arten ved siden av hverandre i torv og sand i én potte, og 100% knust stein i den andre. De vil ende opp med forskjellig vekst og kanskje ikke ligne helt på hverandre, men det sier litt om hvor tilpasningsdyktige disse plantene er.

Hva skal jordblandingen bestå av?

Dette er kanskje kjernen av spørsmålet om jord. Hva skal den bestå av? Som nevnt over skal gjerne jorden bidra med næring til planten, men dette kan omgås ved å gjødsle. F.eks. ved hydroponisk dyrking bruker en kanskje ikke jord eller vekstmedium i det hele tatt, men har kanskje bare røttene nedsunket i en vannblanding tilsatt næringsstoffer planten trenger. Dersom en bruker torv og sand må en også gjødsle. Stort sett er gjødsel nødvendig, eller i hvert fall sterkt anbefalt, for de aller fleste jordblandinger. 

En står derfor ganske fritt til å velge mellom et hav av forskjellige ingredienser. Alt fra grus til furubark, fra kokosfiber (coir) til kompost, fra pimpstein (avbildet over) til leire kan brukes i større eller mindre mengder. Det er allikevel et par viktige poeng å huske på. Jorden må ha svært god drenering, slik at alt overskuddsvann kan renne fort gjennom potten. I tillegg bør jorden være lett og luftig slik at det er rikelig med luftlommer i den. En lett og luftig jord, og god drenering er svært viktig for rothelsen.

Organiske bestanddeler

Hovedproblemene med torv er at den for det første holder veldig lenge på fukt, og for det andre at den har vanskelig for å bli fuktig igjen hvis den først har tørket ut. De fleste kaktus og sukkulenter trives ikke så godt i en jord som holder lenge på fuktigheten. Dette øker sjansen for rotråte. Og når kaktus og sukkulenter ikke skal stå jevnt fuktig, vil torven kunne tørke ut. Knusktørr torv er vanskelig å bløyte, og det kan føre til at planten ikke klarer å ta opp vann og tørker ut. Det er også ofte vanskelig å potte om planter som har stått i mye torv fordi det gjerne danner seg harde torvklumper rundt deler av røttene som er vonde å fjerne uten å skade røttene. 

Utvinning av torv er også miljø -og klimafiendtlig, og vi mener at torv også er en veldig dårlig ingrediens i jordblandinger for kaktus og sukkulenter. Grunnen til at det tas opp så spesifikt her, er fordi torvjord er så utbredt i handelen i Norge. 

Som alternativ til torv kan en bruke kokosfiber (coir), som altså er lagd av fiber fra kokosnøtten. Kokosfiber inneholder ikke noe nevneverdig næring, og holder til dels litt lenge på fuktigheten. Men den klumper seg ikke, og bløytes lett selv om den er knusktørr. Dette er absolutt et bedre alternativ til torv. På bildet under kan en se et eksempel på kokosfiber rett fra posen. Kokosfiber kommer både løst i pose og tørket i harde blokker - disse må bløytes før de kan brukes, men er et praktisk alternativ.

Den beste organiske ingrediensen er nok allikevel kompost - og kanskje spesielt god hjemmelaget kompost. God kompost er full av næringsstoffer og egner seg veldig godt i en jordblanding. 

Vanlig hagejord egner seg dårlig. Den kan gjerne være full av uønskede frø, bakterier, sopp m.m., og er gjerne hard og sandig. 

Uorganiske bestanddeler

Uorganiske elementer har mange positive effekter i en jordblanding. Først og fremst trenger en som regel ikke bekymre seg for hverken drenering eller at jorden skal holde for lenge på fukt. Uorganisk jord er som regel også luftig. Fordelingsnøkkelen mellom organisk og uorganisk materiale kan en variere etter ønske og behov, eller tilgjengelighet og pris. I CactusGlobe bruker vi 100% uorganisk jord til alle planter, unntatt de minste frøplantene som gjerne har noe organisk materiale i jordblandingen.

Blant de vanligste ingrediensene er grus, perlitt, vermiculitt, pimpstein, knust lavastein, brent leire m.m. Hva en skal bruke vil som regel avhenge av hva en har tilgang på. Mange av disse ingrediensene kan brukes om hverandre i forskjellig mengde. Perlitt og vermiculitt er vanlig å finne på de fleste Hagesentre og hjelper med å gjøre jorden luftigere. En ulempe med vermiculitt er at den etter hvert blir nedbrutt og mister egenskapene sine. Perlitt på sin side bevarer egenskapene, men er svært lett. Dette kan føre til at perlitt ofte samler seg i overflaten av potter (spesielt om en vanner ovenfra) og lage et lite pent hvitt lag i toppen av potten. 

På bildene under er perlitt til venstre og vermiculitt til høyre.

De andre bestanddelene egner seg svært godt og kan stort sett brukes om hverandre. Noen av dem kan være vanskelige å få tak i. Sand er ikke spesielt godt egnet i jordblandinger ettersom de holder på mye vann og lite luft - bruk heller grus. Finere fraksjoner som silt og leire er ikke anbefalt med mindre en vet akkurat hva en gjør!

Her i CactusGlobe håper vi å kunne tilby ferdige jordblandinger for salg i fremtiden. 

 

Tilbake til bloggen